1070 دیسک آلومینیومی پوشش داده شده است

Aluminium Sheet Supplier